Kezdőlap Színes Dr. Csajághi Szőke Károlyné levele Csákberényből katona fiának 1914 őszén

Dr. Csajághi Szőke Károlyné levele Csákberényből katona fiának 1914 őszén

254
0

/A kép illusztráció – Első világháború, tábori életkép, 1916 – Forrás: Fortepan.hu/

Talán ma is érdekesek lehetnek a környékünkkel kapcsolatos régi  híradások, érdekességek… – mint például ez a levél:

LUKÁCS LÁSZLÓ

DR. CSAJÁGHI SZŐKE KÁROLYNÉ LEVELE CSÁKBERÉNYBŐL KATONA FIÁNAK 1914 ŐSZÉN

Szülőfalumban, Zámolyon (Fejér m.) 2014. szeptember 26-án ünnepeltük az óvoda fennállásának  60. évfordulóját. Ebből az alkalomból Takács Istvánné Pintér Márta óvónőtől egy százéves levelet kaptam, amelyről már korábban szólt nekem. A levélre édesanyja, Zámoly első óvónője, Pintér Józsefné Hölczl Rózsa bukkant 1959-ben a belmajori kastélyban, ahova az óvodát az uradalmi segédtiszti lakásból költöztették. Dr. Csajághi Szőke Károlyné, a csákberényi uradalmi és körorvos felesége írta 1914. november 22-én katona fiának, Szőke Pál kadétnak Komáromba.

Az egyoldalas, kézzel írt levél szövegét betűhíven közlöm:

Vasárnap: Nov. 22

Szeretett kedves Pali!

Levelet vártam naponta, de hiába nem kaptam. Csak nincs valami baj, náthájával hogyan van? Tegnap küldte Aranka néni e mellékelt érmet, elküldöm Palinak hordja tárczájában óhajuk szerint ha oly szivvel, kívánsággal adta Nagy Etus Pali számára, és nénik is azzal továbbítják, tegye tárczájába ártalmára nem lehet. Legnagyobb újság, hogy S. ma utazik Debreczenbe! A püspök jelentkezése után, nem a tiszti képzőbe sorozta, hanem valami kurzus lesz Debrecenben, melyen a kórházi vonatokra képezik ki a papokat, kísérő és ápolói teendőkre, ide hivják be őt. Minket bizony meglepett s képzelheti nem kellemesen. Jákóéknál volt már? Úgy hiszem illenék elmennie, ne hogy csak akkor menjen, ha szüksége van reájok. A fényképező gépre, pedig nagyon vigyázzon, édes papa nem helyeselte elküldését, tehát gondja legyen reá tudja mennyi pénzben van az! Idus még itt van, Lehota tegnap ment el. Újság különben, hogy Benköt kimentették, s tegnap már haza is jött állítólag végleg. Elemér nem vált be persze. Nagyon vigyázzon magára és Írjon! Csókoljuk mindannyian, sok szeretettel csókolja

édes mama

A zárt levelezőlapon:

Czim: Tekintetes cs. Szőke Pál úrnak Kadett 19 vadászezrednél Báró Eötvös József utcza 25. Komárom

Feladó: Dr. csajághi Szőke Károlyné Csákberény

A postabélyegzők feliratai:

A címzés felett 10 filléres postabélyegen: CSÁKBERÉNY 914 NOV 23

A levelezőlap hátoldalán:

KOMÁROM

914 NOV [tovább olvashatatlan] “

 

Forrás:Library.hungaricana.hu/ Kulcsár Mihály (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis – Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 43. (Székesfehérvár, 2015/Lukács László: Dr. Csajághi Szőke Károlyné levele Csákberényből katona fiának 1914 őszén