Kezdőlap Színes “…Nagypénteken 30-40 gánti lakos ismét a csákvári erdőben tartott vadászatot…” – A...

“…Nagypénteken 30-40 gánti lakos ismét a csákvári erdőben tartott vadászatot…” – A Vértesben történt

646
0

/A kép illusztráció/

Talán ma is érdekesek lehetnek a Vértes és térsége történetéről, érdekességeiről, életéről szóló régi híradások – mint például ez. Érdekes, sokak számára vélhetően új információkat is tartalmaz szűkebb-tágabb otthonunkról:

“…A csákvári Esterházy uradalomhoz tartozó Gánt lakosainak kezdetben szórványos, majd egyre jelentősebb méreteket öltő vadászata ellen tiltakozott, és az ideiglenes választmány segítségét kérte az uradalom ügyvédje. Április elején az uradalom úgy akarta megakadályozni az erdőben történő vadászatot, hogy erdőkerülőinek és vadászainak számát fölemelte. De az uradalom tiszttartója így sem tudott gátat vetni a mozgalomnak, a konfliktusok elmélyülése kisebb összecsapás kirobbanásával fenyegetett.

A gántiak, tekintet nélkül osztályhelyzetükre, a jobbágyfelszabadítás kihirdetése után úgy vélték „mivel most szabadságot hirdetnek, nékiök puskázni is szabad” a vadak lelövése, a fák kivágásának tilalma alól mentesültek. Vadászatukat kiterjesztették a csákvári határra is, mert elmondásuk szerint a csákvári vadak tették földjeiken a legnagyobb károkat.

Nagypénteken (április 21.), a délelőtti mise után 30-40 gánti lakos ismét a csákvári erdőben tartott vadászatot. Mielőtt hajtóikkal együtt szétszéledtek, megbeszélték, hogy az uradalom vadászainak fellépése esetén egymás segítségére lesznek.

A szervezett hajtóvadászat során az uradalom vadászai elfogták Rubert Jakabot, s dulakodás közben levágták a fülét. A társa segítségére siető Mitlagel Jánost is lefegyverezték, aki füttyszóval hívta segítségül az erdőben vadászókat. Hamarosan 20-25, többnyire vadászfegyverrel rendelkező lakos érkezett a bajba jutottak segítségére. Természetesen az uradalom vadászai gyorsan elmenekültek, de a két gánti fegyverét magukkal vitték.

Időközben a gánti vadászok a hegyről jelt adtak a falubelieknek is, s
közel 70-en indultak Csákvárra, hogy bosszút álljanak. Feltörték Vajand János vadász házát, fegyvereit elvették. Az összetűzésről értesülő tiszttartó, tekintettel arra, hogy az uradalom vadászainak élete veszélyben forgott, megtiltotta az erdőkerülést. így a gántiak közel egy héten át hajtók segítségével rendezték vadászataikat, szabadon hordták a fát, a vadak húsát részben elosztották, részben kimérték, sőt még Székesfehérvárt is felkeresték az elejtett vadak értékesítése céljából…”

FOLYTATJUK! -a szerk.

Forrás:Library.hungaricana.hu/ Erdős Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében 1848-1849 – Fejér Megyei Levéltár közleményei 23. (Székesfehérvár, 1998)„… / Az urak fölöstökömre sem lesznek elég a parasztságnak!”  / Parasztmozgalmak 1848 tavaszán és nyarán