Kezdőlap Színes Vadorzók a Vértesben annak idején…

Vadorzók a Vértesben annak idején…

203
0

/A kép illusztráció – Fotó:Pixabay/

Talán ma is érdekesek lehetnek a Vértes és térsége történetéről, érdekességeiről, életéről szóló régi híradások – mint például ez. Érdekes, sokak számára vélhetően új információkat is tartalmaz szűkebb-tágabb otthonunkról:

Vadorzók,

A vadorzók ősrégi családfával dicsekedhetnek, mely visszavihető abba a homályos korszakba, a melyben a világ először látott birtokos és birtoktalan embereket egymás mellett. Ott teremnek, a hol maga a vad tenyészik, s ennek állományával párhuzamosan fogynak vagy szaporodnak. Sok válfajuk van mindenütt, a melyek határozottan megkülönböztethetők egymástól az ő elütő jellegeik szerint, s csak abban egyeznek mindannyian, hogy furfanggal vagy erőszakkal, a más vagyonát bitorolják, s hogy mindegyiket az ellenállhatatlan, a legyőzhetetlen szenvedély hajtja az öntudatosan
elkövetett bűnös cselekményre. Valóságos végzet taszitja őket a bün lejtőjén fokról-fokra alább és alább az orgyilkosságig, s eljut belőlük akárhány a fegyházig és az akasztófáig…”

“…Ott, a hol sok a vad, találjuk fel a vadorzók valóságos tenyészőhelyeit is. Magyarország vadaskertjében főleg, a nemes vadakban dúsgazdag Vértesben, vannak falvak, a melyekben hagyomány a vadorzás s leledzik benne az egész lakosság; s volt eset rá, hogy lőtte le az erdőszélen a szarvast, mig azalatt kis csecsemője otthon a bölcsőben sirt az anyai táplálékért! . . .

Ismerek falukat a Vértes völgyein, a hol egy negyedszázaddal ezelőtt minden paraszt szarvasbőrnadrágban járt s már a süldőlegényre is szégyen volt, ha ilyent még nem szerzett magának vadorzás utján.

Tudok köznemes községeket, a melyeknek birtoktalan proletár „közbirtokosai” kocsikaravánnal mentek az 5—6. határba, hogy ott abban a féltve őrzött tilosban húszan, harminczan rendezzenek erőszakos haj vadászatokat, a melyek aztán nem egyszer valóságos emberirtó csatákká fajultak. S ha az apa elesett, vagy egészen nyomtalanul eltűnt, akkor nyomdokaiba lépett a fia, s elindult,
ment
az apja hagyományán . . . “

Forrás:Library.hungaricana.hu/ Tanos Pál: Az erdő világa / Budapest, Singer és Wolfner, 1895. / Sz.Zs. 1481 / Vadorzók