Kezdőlap Színes Gesztes vára és Vértessomló a középkorban és török uralom

Gesztes vára és Vértessomló a középkorban és török uralom

142
0

A Vértes és környéke már a kora középkortól fontos szerepet játszott az ország életében. Erről olvashat több fejezetben is…

Az első részt ugyanebben a rovatban olvashatja!

“… Ide tartoznak Gesztes és Kapberek-puszták. Gesztes hajdan erős vár volt. A Gesztes név, személynévként, Gesthus alakban, már 1138-ban felmerül. 1333-ban ismerjük meg a gesztesi vár első várnagyát Csór Tamás személyében.

1388-ban Zsigmond király és Mária királyné tartózkodnak itt és innen kelteznek több levelet is. 1417-ben Silstrang a várkapitány. 1435-ben deczember 15-én Albert herczeg fordult meg Gesztes várában.

1438-ban Albert király és neje, Erzsébet Rozgonyi Istvánnak zálogosítják el a várat és a gesztesi uradalmat.

1459-ben Mátyás király megerősíti e zálogbirtoklást Rozgonyi István fiai javára. 1492-ig a Rozgonyiak kezén van, de 1494-ben már Ujlaky Lőrincz az ura. 1495 október 4-én II. Ulászló tartózkodott itt.

1517-ben már Enyingi Török Imre bírja. 1544-1549-ben Török Bálint özvegye, Pemflinger Kata birtokában volt. A törökök ezt a várat is elfoglalták és a községet feldúlták. 1632-ben azután gróf Esterházy Miklós nádor kapott a birtokra királyi adományt.

A gesztesi járás is e vártól és e vár uradalmától vette a nevét. Kapberek puszta hajdan szintén a tatai uradalomhoz tartozott és oda tartozik ma is…”

(forrás:Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai)