Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Jegyzőt keres Mór Város Önkormányzata
Móri Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 52

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

- Közigazgatási szakvizsga,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti önéletrajz

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

- szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy mentesítést igazoló okiratok másolata

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló irat

- közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

- nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlensége vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stettnerné Süller Edina nyújt, a 06-22/560-835 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3723/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

- Elektronikus úton Fenyves Péter részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

- Személyesen: Fenyves Péter polgármester, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

- A pályázatot zárt borítékban postai úton vagy személyesen egy példányban kérjük eljuttatni az alábbi címre: Fenyves Péter Mór Város Polgármestere 8060 Mór, Szent István tér 6.

- Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik.

- A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

- A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Mór Város honlapja - 2017. november 23.

- Mór Városi Televízió - 2017. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.
forrás:mor.hu