Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
A Majki Csárdában történt: Grnya Márton oroszlányi szűcsmester esete a híres bakonyi betyárral
A mai Oroszlány területe és közvetlen környéke már a középkortól sok érdekességet tartogat az utókor számára és fontos szerepet játszott a térség, sőt sok esetben az ország életében. Erről és igaz, vagy csak kitalált legendákról is olvashat több fejezetben...
 
"... A majki uradalmi ispán lakása még a mult század második felében vendégfogadó volt.
 
E vendéglő ivójában lőtte meg magát Milfay, a híres haramiavezér, a ki Österreicher pokróczgyárost ki akarta rabolni és a vendéglőst akarta kalauzul használni.
 
Az ivóban iddogált két társával öreg Grnya Márton oroszlányi szűcsmester.
 
Milfay egy kanna bort állíttatott eléjök, hogy igyanak, de ki ne mozduljanak.
 
Azután felszólítá a vendéglőst a kalauzolásra, s mivel nem akart engedelmeskedni, őt és nejét holtra verve s minden értékes holmiját elrabolva, távozni készült.
 
Grnya kedélyesen odaszólt: "Már elmennek? pedig én még ihatnám!"
 
Ez a kedélyeskedés annyira dühbe hozta a rablóvezért, hogy puskájával a fal mellett ülő Grnya fejének sújtott.
 
Grnya félrekapta a fejét s a puskaagy a falat érve, eltörött. Milfay az eltört agyat leszakítani akarván, rálépett; rántás közben a puska elsült s a golyó, Milfay czombján át, a falba fúródott.
 
A súlyosan sebesültet társai felszedték s a Kisbér melletti Kethelyre, egy özvegy Gerhardné nevű távoli rokona házába szállították.
 
Több hétig feküdt itt, de az özvegy, a büntetéstől való félelmében, feljelentette.
 
A pandurok itt fogták el Milfayt, Veszprémbe szállították, a hol statárium lévén, harmadnap felakasztották..."
 
 
 
(forrás:Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - írta Vende Aladár, 19. század)
 
 
 
 
http://www.minalunk.hu/leadkepek/eredetilead36840.jpg
 
(illusztráció - fotó:fortepan.hu/Nagy Zoltán adományozó)