Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés


Szabályzat

Hirdetési szabályzat- Apróhirdetési szabályzat

 

A vertesinfo.hu apróhirdetési rendszere ingyenesen lehetővé teszi kizárólag magánszemélyek számára engedélyezett nem kereskedelmi céllal beszerzett vagy beszerzendő árukról szóló adás-vételi hirdetés megjelentetését. Kivételt képeznek ez alól az álláshirdetések, álláshirdetést bárki feladhat.

 

Apróhirdetés feladásának fontosabb szabályai:

- Hirdetési feladáshoz nem szükséges regisztrálni

- Az apróhirdetés a feladás napjától számított 60 napig jelenik meg.

-         Egy hónapban a feladható hirdetések maximális száma 3 darab (kivétel álláshirdetés)

-         Adásvételi, bérbeadási hirdetésnél irányár, érdeklődési cím vagy telefonszám feltüntetése szükséges.

-         Apróhirdetés módosítására nincs lehetőség, törlési kérelmét email-ben kell jelezni az adminisztrátornak.

-         Ugyanazon érdeklődési telefonszámmal, email címmel max 3 db apróhirdetést fogadunk el.

A vertesinfo.hu apróhirdetési szolgáltatásai a Felhasználó a saját felelősségére használja. A felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal az általa feladott apróhirdetésért.

 

Az üzemeltető nem felel:

 

-         az elhelyezett apróhirdetések reklámok, egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért.

-         A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó ? akár előzetes értesítés nélküli ? bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában.

-         A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.

-         A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

Törlésre kerülnek:

 

1, a más nevében feladott hirdetések:

-  a más nevében feladott rosszindulatú, lejárató hirdetés.

 

2, a spam hirdetések:

- a spamnek minősül a többször feladott apróhirdetés, vagy olyan hirdetés mely csak néhány karakterben tér el az előző hirdetéstől.

 

3, az illegális tartalmakat tartalmazó hirdetések:

- olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása, jogszabályba ütközik (pl: jogvédett termékek másolása, stb?).

-  Hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márkajelzés, márkajelzéssel ellátott termék).

- Bűncselekményből származó termékek.

- Törvénysértésre való buzdítás, közösség elleni izgatás, félelemérzet keltés; pornográf, szexuális szolgáltatás hirdetése

- Minden olyan apróhirdetés ami a valós életben is jogszabályba ütközik.

 

4, a hirdetők egymásnak történő üzenése céljából feladott hirdetések:

- Az apróhirdetés nem chat! Az ilyen üzeneteket töröljük.

 

5, tartalmilag nem megfelelő hirdetések.

 

-         Más internetes ajánlatot tartalmazó hirdetés.

 

6, politikai hirdetések.

 

- A vertesinfo.hu apróhirdetései között politikai tartalmú hirdetés nem szerepelhet (kizárólag fizetett hirdetésként más felületen, jogszabálynak megfelelően).

 

7, ellenkezik a vertesinfo.hu hirdetési szabályzatával

8, megtévesztő információkat tartalmazó hirdetés

9, hirdetés feladója semmilyen módon nem azonosítható

10, szerzői jogokat személyhez fűződő jogokat kegyeleti jogot, személyes adatok védelméhez való jogokat sért

11, erőszakra buzdít a személyes vagy közbiztonságot környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz vagy felhív.

12, amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be

13, indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz

14, megítélésünk szerint árthat a vertesinfo.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak

15, üdülési csekkel kapcsolatos hirdetéseket nem áll módunkban megjelentetni, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

 

A vertesinfo.hu fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

Egyéb szabályok:

 

1, képfeltöltés:

-pornográf, erőszakot sugalló vagy egyéb nyomdafestéket nem tűrő tartalmú képeket nem áll módunkban elfogadni. Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

- közületek számára a céglogó feltöltése TILOS! Ezek a hirdetések törlésre kerülnek. Kivétel a vertesinfo.hu előzetes hozzájárulásával elhelyezett logók.

 

A vertesinfo.hu szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjának törvényes jogait és érdekeit sérti.

 

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli a felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a vertesinfo.hu-val szemben és köteles megtéríteni a vertesinfo.hu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

 

2, A vertesinfo.hu tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánitás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

 

Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb vertesinfo.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

 

Ellenkezik a vertesinfo.hu hirdetési szabályzatával

-         jogsértést megvalósító hirdetés

-         ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésre, kijátszásra alkalmas.

 

A felhasználói adatok az oldalról való levétele, törlése egyet jelent az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat csak bűncselekményre utaló jel esetén őrizzük meg.

 

Az apróhirdetési szolgáltatás használatával a feladó által 3. személynek okozott károkozás, illetve a feladott hirdetéssel összefüggően megvalósított bűncselekmény esetén az oldal üzemeltetője minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak. A hirdetést feladó felhasználó számítógépének IP ? címe naplózásra kerül. Ezt az adatot kizárólag bűncselekmény esetén bizonyítékként az eljáró hatóságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából adja ki, használja fel.

 

Kérjük, hogy apróhirdetést az oldalunkat látogató felhasználók közös érdekének megfelelően a fent leírt szempontok figyelembevételével adja fel!

 

Aki a vertesinfo.hu oldalra apróhirdetést helyez, helyeztet fel, elfogadja a jelen szabályzatot.

A fenti szabályok nem ismerete nem hatalmaz fel azok megszegésére.

 

Adatvédelmi irányelvek:

 

A vertesinfo.hu portál ? személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog alapján ? a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél sem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt ? a felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

 

A vertesinfo.hu kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat (Felhasználó neve, email címe, azonosítója) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó érintet alkalmazottai, ismerhetik meg, azokat a vertesinfo.hu harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a vertesinfo.hu az adatbázisából törli.
A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a vertesinfo.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A vertesinfo.hu a Felhasználó kérésére a vertesinfo.hu által kezelt személyes adataival kapcsolatban a vertesinfo.hu tájékoztatást ad, illetve azokat a Felhasználó kérésére módosítja.

A portálon való hirdetés feladásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait a Téka ? 96 Bt.. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. A Téka ? 96 Bt. a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy a Téka ? 96 Bt. a felhasználó e-mail címét felhasználva a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon való regisztrációval kifejezetten hozzájárul. 

A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg. 

A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül a Téka ? 96 Bt-vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.

Technikai tudnivalók:

A felhasználói adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat minden esetben megőrizzük.

A Felhasználó a vertesinfo.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal: info@vertesinfo.hu